Politica de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal

Acest document descrie politica de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru site-ul Reconnecting.ro și pentru pagina Facebook Reconnecting, ambele deținute și administrate de Cabinet Individual Psiholog (CIP) Dana Revnic.

Prezenta politică privind confidențialitate și prelucrarea datelor cu caracter personal se supune legilor în vigoare din România, în special Regulamentul UE 679/2016 (GDPR) și tuturor actelor normative de implementare a acestuia.

1. Operatorul datelor personale

Pentru datele personale prelucrate prin aceste site-uri, operatorul este Revnic Dana Cabinet Individual de Psihologie, cu sediul în Cluj-Napoca, strada Baba Novac nr. 5A, județul Cluj, email: dana.revnic@revnic.ro

2. Scopurile prelucrării

Scopul principal al prelucrării datelor personale este acordarea accesului la comunitatea Reconnecting și la articole și informații de popularizare din domeniul psihologiei, furnizarea de informații relevante de marketing cu privire la serviciile oferite de psiholog Dana Revnic, ca și alte activități conexe așa cum este detaliat în cele ce urmează.

Scopul general al CIP Dana Revnic este de a furniza clienților servicii de psihologie clinică și de a disemina informații de popularizare din domeniul psihologiei, dar și opinii și perspective conform vizunii și valorilor personale, de a crea o comunitate de oameni care împărtășesc valori de creștere și evoluție personală, și de a furniza resurse adecvate din domeniul psihologiei.

3. Categorii de date prelucrate

De la clienții persoane fizice colectăm nume, prenume, adresă de email, număr de telefon, opțional (pentru scopul încheierii unui contract scris) date referitoare la adresa de domiciliu sau reședință, seria, numărul și data eliberării actului de identitate, codul numeric personal, contul bancar, fotocopie act de identitate.

De la clienții persoane juridice colectăm denumire, sediu, număr de înregistrare, cod de identificare fiscală, cont bancar, date de contact, date ale reprezentantului persoană fizică, precum nume, prenume, date de contact.

De la membrii comunității (persoanele care se abonează la newsletter), ca și de la persoanele care solicită informații colectăm nume, prenume și adresa de email.

De la cei ce accesează site-ul colectăm în mod indirect anumite date care se înregistrează automat precum IP-ul dispozitivului de pe care ați accesat, timpul și locul accesării, paginile accesate. Aceste date pot fi folosite pentru îmbunătățirea și asigurarea securității site-ului. 

De la cei ce accesează pagina Facebook Reconnecting colectăm numele și prenumele, așa cum acestea sunt configurate în profilul de pe care accesați pagina.

GDPR definește anumite categorii de informații personale ca fiind sensibile și, prin urmare, necesită o protecție deosebită, respectiv informațiile privind starea de sănătate fizică sau mentală, credințele religioase sau spirituale, orientarea sexuală, etnia sau rasa, opiniile politice etc. Deși în calitate de client și beneficiar al serviciilor profesionale de psihologie este posibil să dezvăluiți astfel de informații, CIP Dana Revnic nu le colectează și nu le prelucrează în sensul legii.

Nu utilizăm procese decizionale automatizate și nu creăm profiluri. 

4. Temeiul legal al prelucrării

Temeiul legal al prelucrării datelor directe îl reprezintă contractul cu persoana vizată, pe baza acordului direct exprimat, precum și, în unele cazuri, interesul legitim profesional al CIP Dana Revnic.

5. Durata prelucrării

Datele personale directe colectate de la clienți sunt prelucrate pentru o perioadă de maxim 3 ani după încetarea contractului dvs. Datele personale directe și indirecte colectate de la membrii comunității sunt prelucrate pentru o perioadă de maxim un an de la ultima dvs. interacțiune cu CIP Dana Revnic (pe site, pagina Facebook sau prin email).

Puteți oricând să vă dezabonați de la newsletterul nostru printr-un email cu solicitarea de dezabonare sau folosind linkulspecific prezent în comunicările electronice. Dacă după dezabonare se întâmplă să mai primiți mesaje de la CIP Dana Revnic, vă rugăm să ne contactați pentru rezolvarea acestei probleme (posibil o problemă tehnică).

6. Securitatea datelor dvs. personale

CIP Dana Revnic folosește măsuri adecvate pentru a preveni dezvăluirea sau accesul neautorizat la datele personalecolectate. 

Nu cumpărăm și nu vindem date personale de niciun fel.

7. Transferul datelor către terți

CIP Dana Revnic nu transferă date cu caracter personal decât în mod excepțional, în acele situații în care legea aplicabilă sau mersul normal al unei activități profesionale solicită acest lucru, precum: transferul datelor legate de clienți către furnizorul extern de servicii de contabilitate, operatorul bancar, furnizorul de servicii optimizate de expediere emailuri, prezentarea actelor și înregistrărilor cabinetului către autoritățile profesionale sau către autoritatea financiară în situații de control sau inspecție fiscală. Terțele persoane împuternicite care primesc datele dvs. în astfel de contexte au obligația contractuală și/sau legală de a folosi aceste date în siguranță și exclusiv pentru scopurile precizate, neavând autorizarea să folosească datele în scopuri proprii.

7. Drepturile dvs. în calitate de persoane vizate

Conform GDPR, în contextul calității dvs. de persoane vizate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat – aveți dreptul să fiți informați cum sunt folosite datele dvs. personale;

Dreptul de acces – aveți dreptul de a vă accesa informațiile colectate de noi și de a obține copii sau confirmări ale datelor (cu condiția să ne dovediți identitatea dvs.);

Dreptul de ștergere – aveți dreptul să ne solicitați ștergerea datelor dvs. personale din evidențele noastre (cu condiția să ne dovediți identitatea dvs.);

Dreptul la rectificare – aveți dreptul să ne solicitați corectarea sau actualizarea datelor dvs. din evidențele noastre;

Dreptul de a restricționa procesarea – aveți dreptul să ne solicitați restricționarea procesării datelor dvs. dacă ne dovediți identitatea dvs. și motivele rezonabile de îngrijorare privind exactitatea sau utilizarea legitimă a acestora;

Dreptul la opoziție – puteți oricând cere dezabonarea de la mesajele noastre și puteți formula o opoziție în condițiile prevăzute de GDPR;

Dreptul la portabilitatea datelor – puteți solicita să vă punem la dispoziție, conform GDPR, datele dvs. personale într-un format structurat și care poate fi citit automat.

Pentru datele colectate prin consimțământ, aveți dreptul de a retrage consimțământul în orice moment. 

De asemenea aveți dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere competente, dacă sunteți nemulțumit/ă de răspunsul nostru. Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o acțiune în instanță.